Reanimatie met AED

Reanimatie

Een circulatie stilstand gebeurd vaker dan de meeste mensen denken. Het is van levensbelang dat bij een circulatie stilstand direkt wordt gereanimeerd.

In deze cursus leert u een circulatiestilstand vast kunt stellen en hoe te handelen

AED bediener

Als leek mag u opgeleid worden tot AED bediener. AED staat voor automatische externe defibrilator. Kortweg het geven van een stroomschok bij een circulatiestilstand.

U leert nadat u heeft laten zien goed te kunnen reanimeren hoe u op veilige wijze de stroomschok kunt toedienen

Wist u dat veel zorgverzekeraars een reanimatiecursus vergoeden!