Levens reddend handelen taxichauffeurs

Levensreddend handelen

Als taxichauffeur bevind u zich dagelijks tussen klanten en medeweggebruikers. Het kan zo maar gebeuren dat u met een onwel wording, ziekte, verkeerongeval of reanimatie geconfronteerd wordt. Keurmerk organisatie’s hebben daarom als eis dat u als chauffeur weet wat te doen in dergelijke situaties.

Om dit te leren is de opleiding levensreddend handelen in het leven geroepen, een opleiding waar u o.a. leert:

  • de vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp
  • beoordeling slachtoffer
  • reanimatie met gebruik AED
  • hoe te handelen bij ernstige bloeding
  • shock
  • hoe te handelen bij letsel
  • en alles wat verder ter tafel komt waarmee wij bedoelen dat uw eigen inbreng en ervaringen voor ons een waardevolle input zijn voor de les.