Basis BHV

Bedrijfshulpverlener

Volgens de ARBOwet is iedere werkgever verplicht te zorgen voor zijn personeel in geval van een ongeval of brand. De bijstand dient de werkgever te verankeren in een BHV organisatie.

Wat leert u tijdens de basis BHV

Eerste Hulp

  • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
  • Reanimatie en gebruik van een AED
  • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

Brandbestrijding en Ontruiming

  • Brand en de gevaren bij brand
  • De taak van een BHV’er bij een brand en een ontruiming
  • Voorbereiding van een ontruiming
DoelgroepIedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden en die nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd tot BHV’er
ToelatingseisenGeen vooropleiding nodig
ExamenNIBHV meerkeuze examen brand en ontruiming.
NIBHV meerkeuze examen (niet)spoedeisende eerste hulp.
Beoordeling op praktijkverrichtingen
CertificeringNIBHV certificaat BHV
CursusduurTwee lesdagen
GeldigheidEén jaar, te verlengen via een jaarlijkse herhalingscursus BHV