Is een RI&E verplicht

Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Heeft u personeel in dienst waarover u gezag voert?
(ook : uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten etc.) Als het antwoord JA is dan bent u verplicht een recente RI&E te hebben.